Skip to content

Ilinniartut 3 allagartartaarput

Ilinniartugut pingasut ullumi allagartartaarput (sanasut marluk qalipaasorlu). Taamaasilluta ullumikkumut tallimat naamassitissimalerlugit, pingasullu aamma ingerlaarlutik 💪🏼 Pilluarujussuaqqigitsi 👍🏼